Pakenham Inn Hotel

108 Princes Highway, Pakenham VIC 3810