Paddington Town Hall

249A Oxford Street, Paddington NSW 2021