Norton Plaza S/C Shop T 14, Norton Street, Leichhardt NSW 2040