Shop 7b/ Hub Shopping Centre Hub Drive, Aberfoyle Park SA 5159