FusionC 4.02/ 22-36 Mountain Street, Ultimo NSW 2007