Wyllie Cafe

17 Lemnos Street, Shenton Park WA 6008