Two Italian Pizzeria

252 Princes Highway, Sylvania NSW 2224