Westfield Kotara, Shp Fc 03 75 Park Avenue, Kotara NSW 2289