Yorkeys Knob Shopp, Shp 15 453 Varley Street, Yorkeys Knob QLD 4878