Kiosk 5/ Ashmore Plz/ Cotlew Street, Ashmore QLD 4214