Shp 11/ 12 Scarborough Beach Road, Scarborough WA 6019