Mt Sheridan Plaza, Shp 67 106 Barnard Drive, Mt Sheridan QLD 4868