Norton Plaza,Ksk 3 55 Norton Street, Leichhardt NSW 2040