Norton Plaza, Ksk 3 55 Norton Street, Leichhardt NSW 2040