St John Franklin Hotel

57 Main Street, Kapunda SA 5373