Snowy Mountains Airport

1161 Kosciuszko Road, Coolringdon NSW 2630