Roi-Et Thai Kitchen

5/ 169 Meadows Road, Moorebank NSW 2170