Norton Plaza Car Park

Norton Plz/ 53 Norton Street, Leichhardt NSW 2040