Ksk 8 Bendigo Mrktpl Mitchell Street, Bendigo VIC 3550