Shp 1/ 2 Lislii Street Cnr Leslie St, Mandurah WA 6210