La Tavernetta

36/ 23 Norton Street, Leichhardt NSW 2040