J.K Doi (K.K Doi & S Doi)

24 Livistona Road, Karama NT 0812