Bg 1 Karratha Vill, Shp 5 5 15 Sharpe Street, Karratha WA 6714