Guru Nanak Sikh Society The

240 Doyles Road, Shepparton VIC 3630