Shp 4/ 1 Scarborough Beach Road, Scarborough WA 6019