Shp 3/ 67 Beard Street Cnr Main Rd, Eltham VIC 3095