Carlisle Tavern

39 Carlisle Street, Ethelton SA 5015