Ben Lomond Rover Ski Club

Also known as
  • Tasmanian Rover Ski Club