360 Degrees Thai Eatery

2 Princes Highway, Sylvania NSW 2224